ชุดสะสมที่ผลิตออกมาในจำนวนจำกัด ในไทยมีไม่กี่กล่อง